Засоби створення драматизму в народній сербській баладі «Смерть матері Юговичів». Твір 7 клас

Здавалося б, у баладі нічого драматизувати не потрібно: загинули дев’ять молодих богатирів разом із батьком, залишилися дев’ять удовиць із малими дітьми-сиротами, втратила не тільки дітей, а й чоловіка мати Юговичів. Що може бути більш драма­тичним, а то й трагічним? Але для сербів поразка на Косовому полі, на якому заги­нули захисники країни, — подія космічного масштабу, адже після цієї битви країна втратила незалежність. Саме тому автори балади використовують усі можливі засо­би, щоб надати події найбільшого драматизму, а саме — фольклорні образи. Соко­лині очі та лебедині крила у фольклорі завжди символізували материнський захист, піклування про дитину. Саме про це — надати їй «очі соколині» та «крила лебедині» благає Бога матір Юговичів. Та не змогла вона захистити ні своїх синів, ні чолові­ка; крила й очі лише допомогли їй, пролітаючи над полем бою, побачити їх убитими.

Ще один фольклорний образ увиразнює картину горя молодих удовиць. Це — зозулин спів. Ідея самотності, сирітства — ось який зміст було вкладено в цей образ у творах народної творчості. У баладі — дев’ять удовиць, і ця цифра є символічною, адже вона уособлює всіх тих, хто втратив чоловіка на полі бою за свободу Сербії.

Образ-символ ворона-крука — провісника смерті — також посилює драматич­не звучання балади.

Мотив смертельного смутку матері, переплетений з мотивом невтішності дру­жини, також запозичений із фольклору.

Драматичного звучання надають творові й традиційні фольклорні прийоми, зокрема повтор. Наприклад, ми тричі читаємо: «Та тверде старенька мала сер­це і сльози гіркої не зронила…» Жодної сльозинки не зронила після звістки про смерть усіх дорослих чоловіків родини! Але материнське серце не витримало, коли вона побачила руку молодшого сина Дем’яна. Образ матері набуває симво­лічного значення, перетворившись на образ поневоленої Сербії.

Дуже драматично звучать у баладі діалоги. Найдраматичнішим є, безперечно, діалог між матір’ю та рукою Дем’яна. І хоча ми не чуємо інших реплік, окрім тих, що промовляє мати, ситуація не стає менш напруженою. Усі художні засоби спря­мовані на те, щоб показати масштаб трагедії втрати незалежності.

Отже, драматична ситуація у творі набуває масштабу всенародної трагедії за­вдяки художнім засобам, використаним у баладі.

Мужність і нескореність перед ворогом – провідна думка балади А. Міцкевича «Альпухара». Твір 7 клас
Широка панорама життя середньовічної Англії в романі В. Скотта «Айвенго». Твір 7 клас

Залишити відповідь