Широка панорама життя середньовічної Англії в романі В. Скотта «Айвенго». Твір 7 клас

Роман В. Скотта «Айвенго» розпочинається екскурсом в історію Англії. Пер­ші сторінки твору знайомлять нас із героями — представниками усіх верств на­селення Англії та навіть тими, хто є на цій землі непроханим гостем. Ми бачимо Гурта і Вамбу і дізнаємося і про існування рабства в тогочасній Англії, і про га­небний звичай перетворення людини на блазня. Але і блазень, і раб виявляються патріотами країни. Саме цим пояснюється їхня брехня представникам церкви — лицарям-норманам щодо дороги до замку Седрика.

Зображуючи вечерю в замку Седрика, автор змальовує картину соціального розшарування в країні: в кожного своє чітко визначене місце за столом і навіть своє меню. Під час цієї вечері ми спостерігаємо, як зав’язуються конфлікти між норманами і саксами (Айвенго — Бріан де Буагільбер), норманами та євреями (Ісаак — лицарі-нормани).

У романі представлено всі соціальні прошарки Англії часів Річарда Левове серце: вища королівська верхівка — принц Джон, Річард І; лицарі — Айвенго, Бріан де Буагільбер, Моріс де Брасі, Фрон де Беф та ін; духовенство — пріор Еймер, монахи з різних абатств; англосаксонські феодали — Седрик, Аттельстан, леді Ровена та ін.; селяни — Гурт, Вамба та ін.; городяни; вільні йомени тощо. Фактично тут представлено всю Англію XII століття. Автор детально описує тра­диції та звичаї епохи: лицарські турніри, хрестові походи, королівські прийоми, укладання шлюбів з політичних причин, союз між церквою та владою, політичні протистояння саксів і норманів тощо.

Роман надає уявлення про середньовічний замок: ми маємо можливість «від­відати» і замок небагатого тана Седрика, і замок Фрон де Бефа. У читача є мож­ливість познайомитися з життям лицарського ордену хрестоносців, зі звичаями та побутом членів ордену, його ієрархією.

Вальтер Скотт показав зневагу християн-європейців до єврейського народу, юдейської віри, до мусульман. У висвітленні цих конфліктів автор виступає як гу­маніст, утверджуючи право кожного народу й кожної віри на існування.

Автор подає нам також ідеал жіночої краси двох народів — саксів та євреїв, змальовує ідеал лицаря.

Історичний колорит у романі створюється за допомогою лексичних засобів: архаїзмів, історизмів; детальних описів вбрання, помешкання героїв, їхнього по­буту, звичаїв, традицій.

Чому ж В. Скотт узявся за написання історичного роману, у якому так деталь­но відтворив минулі часи? Щоб знати своє майбутнє, потрібно знати своє минуле. За життя В. Скотта відбулися великі історичні події: буржуазна революція у Фран­ції; довголітні війни Наполеона; жорстока класова боротьба у Європі та в Англії проти феодального устрою. Мабуть, масштабність та жорстокість цих історичних подій змусили письменника шукати відповіді у минулому і доходити висновків щодо майбутнього — жити потрібно за законами честі, віротерпимості, вірності, справедливості та любові. Це і є головним уроком роману.

Засоби створення драматизму в народній сербській баладі «Смерть матері Юговичів». Твір 7 клас
Художні засоби народної билини (за билиною «Ілля Муромець та Соловей-розбійник»). Твір 7 клас

Залишити відповідь