Суперечливий образ Ярослава Мудрого, героя роману П. Загребельного «Диво». Твір 11 клас

Скачати повний твір

Павло Загребельний — найвідоміший український письменник. У його твор­чому доробку 20 романів, кілька повістей, десятки оповідань, п’єс, літературно-критичних і публіцистичних статей. Чимало творів письменника перекладено багатьма мовами світу, за романом «Роксолана» створено багатосерійний фільм. Творчість письменника багатожанрова й багатопланова. Це детективно-пригодницькі, сатирично-викривальні, історико-психологічні, критичні твори. Усе, що він бачив, що пережив, про що дізнався з книжок, ставало темою його творів. Життя не скупилося для Загребельного на випробування, особливо в мо­лоді роки. Він пережив сирітство, голод, війну, фронт, декілька поранень і контузій, фашистські концтабори, безліч умирань і воскресінь — і став тільки сильні­шим, витривалішим, мудрішим.

Серед жанрово-стильового розмаїття романістики Павла Загребельного осо­бливе місце належить його історичній белетристиці. Саме історичними романами Загребельний завоював популярність і увагу читача, і ця популярність з часом не меншає, адже Павло Архипович ніколи не писав на замовлення влади, а нама­гався повно й об’єктивно відтворити історичні події, по-філософськи осмислити минуле, зорієнтувати порушені проблеми на сучасне життя, дати їм власну оцін­ку. У центрі історичної романістики Павла Загребельного стоять реальні історичні особи, які мали великий вплив на розвиток країни і всього світу.

Твір «Диво» був першим історичним романом Павла Загребельного. Письмен­ник створив цікаву композицію твору: тут історичне минуле спроектоване на су­часність, а об’єднує всі події й героїв Софія Київська, собор, дивовижна пам’ятка архітектури, що її збудував Ярослав Мудрий. У романі поєднано кілька часових площин (X—XI століття — період Київської Русі, Велика Вітчизняна війна та 60-ті роки XX століття), а поряд з історичними особами живуть і діють літературні герої.

Ярослав Мудрий — головний герой роману «Диво». У його образі письмен­ник відтворив великий внутрішній конфлікт, і це підкреслює неоднозначну на­туру князя. Половину життя він воював за Київ, розширював і захищав Київську Русь, створював могутню європейську державу, будував собори, поширював осві­ту, цікавився науками, збирав бібліотеку. Протягом десятків років князю щодня доводилося приймати важливі рішення. Він твердий, цілеспрямований державний діяч, але разом з тим жорстокий і часто несправедливий до підлеглих. Ярослав од­ночасно і сильний, і слабкий чоловік, бо він звичайна смертна людина. Він поми­лявся, не спав ночами, роздумуючи над власного долею, долею дітей та держави, яка приваблювала й дивувала своєю красою. Як і кожен можновладець, Ярослав Мудрий був одночасно й вершителем людських доль, і невільником свого висо­кого становища. Розкриваючи психологію князя, Загребельний велику увагу при­діляє дитинству героя, адже відомо, що саме цей період життя найбільше впли­ває на формування особистості людини. Дитинство майбутнього князя не було безхмарним: невиліковна хвороба призвела до кульгавості, складні стосунки між батьками травмували хлопчика, жорстокість Володимира Великого до сина поро­джувала ще більшу ворожість Ярослава до батька й братів. Дійшло до того, що він повстав проти Володимира, бо непомірне честолюбство, виплекане матір’ю Рогнідою, штовхало Ярослава на жорстокі дії. Здобувши величезну владу, він не має друзів, однодумців, які б підтримали князя у тяжкі часи. Дружина, мати його ді­тей, організовує заколот проти чоловіка, багато хто хоче вбити князя, а він мріє увіковічнити своє ім’я й будує собор невимовної краси, подібного до якого не­має ніде у світі. Цей собор мав стати пам’ятником не тільки могутності Ярослава Мудрого і Київської Русі, а й символом його самотньої душі, душі далекоглядного політика, державного діяча, але нещасливої людини.

Скачати повний твір
Довіку не буде із мене раба, душа переважить полон» (Василь Стус). Твір 11 клас
Поєднання реальності й фантастичного світу у творі В. Шевчука «Дім на горі». Твір 11 клас

Залишити відповідь

Your email address will not be published / Required fields are marked *