“Вірш Т. Шевченка «Заповіт» — заклик поета до боротьби. Твір 7 клас

Наприкінці березня 1845 року Тарас Шевченко вдруге після звільнення з крі­пацтва вирушає на Україну. Поет їде на Батьківщину, щоб зачерпнути з рідно­го джерела живлющої сили і настроїти свою поетичну ліру на думи поневолених братів, працювати, мислити, творити, боротись. В Україні Шевченка радо віта­ли і поміщики, і селяни, але поет з особливим задоволенням спілкувався з про­стими людьми.

Мандруючи рідним краєм, Шевченко роздумував про долю обшарпаних без­правних рабів, які обробляють безмежні й розкішні панські лани. Звичайно, се­ред кріпосників були поміщики, які не втратили своєї людяності і навіть висту­пали за скасування кріпосного права. Шевченко дружив із ними, залюбки спіл­кувався, виявляв до них найщиріші почуття. Однією зі світлих осіб, про яку Коб­зар зберіг добру пам’ять, був давній знайомий переяславський лікар А. Козачков­ський. Саме він порадив поету зупинитися у власника маєтку в селі В’юнище, в небагатого поміщика С. Самойлова. Там Шевченко захворів на запалення легенів. В один з вечорів стан здоров’я Тараса Григоровича різко погіршився. Саме тоді, 25 грудня 1845 року, поет пише пророчі рядки свого «Заповіту».

У вірші «Заповіт» всього двадцять чотири рядочки, але в них сконцентровано прагнення й сподівання не тільки самого автора, а й усього українського народу. Твір чітко поділено на три частини. Перші вісім рядків розповідають про особис­те бажання митця бути похованим на Вкраїні «серед степу широкого». Поет хо­тів, щоб з його могили було видно «і Дніпро, і кручі» й чути, «як реве ревучий».

Наступні вісім рядочків — це мрії поета-пророка про те, що його душа полине до Бога тільки тоді, «як понесе з України у синєє море кров ворожу».

Останні вісім рядочків — це відкритий заклик поета до українців розірвати кайдани неволі, знищити ворогів народу. І тільки тоді, коли Україна стане воль­ною, новою сім’єю, співвітчизники можуть згадати поета «незлим тихим словом».

Проблема морального вибору та зради в романі В. Малика «Фірман султана». Твір 7 клас
Героїчний романтизм основна ознака повісті А. Чайковського «За сестрою». Твір 7 клас

Залишити відповідь