Віра в гуманні начала життя (за творами В. М. Шукшина)

Вивчення творчості В. Шукшина—завдання складне й актуальне. Його рішення необхідно з погляду науково-пізнавального і морально-естетичного.

Не залишаючи нікого байдужим, мистецтво В. Шукшина постійно народжує спори, наукові дискусії, які далеко ще не закінчені. Диспут, який почався в середині шістдесятих років, оголив розбіжність оцінок і думок у визначенні типу героя В. Шукшина, продовжується в наші дні.

Герої В. Шукшина відверто, незалежно, палко спорять про вічне і щохвилинне, про добро і зло, про сенс життя, про покликання людини. Багато хто з них, як, наприклад, Сашко Єрмолаєв, Микола Піратов, Іван Дегтярьов, Князєв, — максималісти, не схильні до компромісів, покірності або невтручання. Вони готові виправити усіх і вся, пропонуючи власні конструктивні програми, поправки, удосконалення. Шукшинські мислителі живуть у реальній обстановці, аж ніяк не обтяжуючись повсякденністю. Багато хто з них, люблячи життя, цінуючи його радощі, у реальності відкриває щось нове, що не помічається іншими, як, наприклад, художник Сашко Невєров («Залітний»), священик («Вірую»), Матвій Рязанцев («Думи»), Світ героїв Шукшина різноманітний, колоритний, сповнений динаміки.

Пошук істини починається з пізнання навколишнього світу. Реальний світ як місце мешкання людини визнається всіма героями. Суперечки, розбіжності виникають, коли мова йде про роль і призначення людини, про її моральні якості, шляхи удосконалення. Шукшинські філософи — матеріалісти і гуманісти — виявляють у своїх судженнях конкретність і логіку, незалежність, прагнення осягнути усе своїм розумом — від мікросвіту до космосу.

У духовно-моральних шуканнях кожен із героїв виявляє своє сприйняття дійсності, свою натуру, духовну організацію. Перед ними розгортається сувій багатохарактерних, цілком неповторних бачень, сприйняттів і думок. їх психологічно переконливо виражена особистість робить кожний пошук не тільки суб’єктивним, але і мовби пріоритетним, який укладає в собі єдині у своєму роді відкриття.

Як прожити життя? У чому його найвищий сенс? Герої знаходять відповіді, вимогливо пізнаючи навколишній світ, самокритично допитуючи себе. Вони справедливо думають, що неоціненний дар життя злочинно розтрачувати даремно. Людина тоді і велика, коли вона почуває пульс навколишнього його світу, гармонію з прямуванням буття.

У пошуках шукшинськими героями істини, через помилки, труднощі, у своєрідній мозаїчній формі суперечок персонажів, в суті їхніх питань і відповідей, спростувань, у захисті моральних ідеалів відбилося спільне: соціально-історичний і сучасний стан народного життя, його найважливіші тенденції відновлення і перетворення. У багатоголоссі проступають основні напрямки ідей і думок: життєстверджуючий початок, який поетизує життя, і раціоналістичне, прихильники якого керуються ідеями доцільності і користі. Об’єднує їх пафос заперечення міщанства, егоїзму, користі — усього, що спотворює, вироджує образ життя.

Свої ідеали письменник підтверджує у всіх жанрах творчості. Йому дорогий прояв простих і прекрасних моральних почуттів, які підтверджують досяжність ідеалу: праця, пам’ять про батьківщину, про батьківську домівку, любов до матері, відчуття кровного зв’язку з землею, радість спілкування з околишнім світом, — те коло переживань і відчувань, яке окреслює моральний образ людини, і який властивий живій душі. В. Шукшина хвилювали всі ті питання, якими жили народ і суспільство, — від повсякденних до державно важливих. В. Шукшин, як громадянин своєї країни, російська людина, художник, йшов до пізнання життя окремої людини і народу в цілому.

І усі свої знання і власні думки про російський народ, його характер, долю, культуру, героїчний і важкий історичний шлях, про місто і село, про ті ситуації, які складалися під впливом технічного прогресу, який перетворює сільське життя, він втілив у своїх героях.

Духовний пошук героїв В. М. Шукшина
Світ шукшинських героїв

Залишити відповідь