Василь Стус — незламний лицар правди і свободи

Василь Стус по праву вважається одним з найвизначніших українських поетів XX століття. Це була Людина з великою літери, яка відважно і самозречено виступала за високі ідеали Добра, Правди, Справедливості, Гуманізму — цих високих, вічних загальнолюдських цінностей, за національну гідність і самосвідомість народу.

Поезія Василя Стуса — це складний філософський світ осмислення дійсності, прагнення до розкріпачення людської душі, до піднесення сили людського духу. Поет належить до покоління “шістдесятників” — покоління новаторів, що будило національну самосвідомість, безкомпромісно висвітлювало соціальні суперечності.

Чому в час космічної ери, в час прогресу слово Стуса було зброєю?

Чому його життя стало жертовним? Мабуть тому, що за красивими гаслами апологетів тоталітарного режиму ховалось справжнє знищення всього національного, витруювання української культури. А цей юнак, викоханий маминою піснею, Шевченковим словом, ніс в життя чисту совість і слово правди.

Сидять по шпарах всі мужі хоробрі,
Всі правдолюби, чорт би вас побрав!

Йому болять одвічні проблеми боротьби добра і зла, і він як чесна людина знаходить своє місце в цій боротьбі.

Стус був незручний для можновладців. Його безкомпромісність була природньою, а не показною, моральні вимоги до часу, до середовища і до себе були надзвичайно високими.

Я так і не збагнув
і досі ще не знаю,
чи світ мене минає,
чи я його минув.

Точність, щільність, метал і пристрасть — ось вірш Василя Стуса.

У таборах на засланні минули десять останніх років життя поета.

Імперія знущалася над сином України, який своє життя, свої
страждання, свої надії пов’язував тільки з долею свого народу.

Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст…

Зі спокійною гідністю, упевнено, без найменшого натяку на каяття звучать рядки твору. Моральну силу вистояти, не клонитися дає переконаність у тому, що правда — за ним, що він жив так, як треба:

Жив, любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.

Життя було сповнене добра, любові, діянь заради України, її народу.

Перебуваючи в неволі, поет вірить, що, хай і після смерті, повернеться до свого народу. Через холодні сніги і через роки неволі звертається Василь Стус до нього:

Народе мій, до тебе я ще верну,
як в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь…

Поезія Стуса сповнена віри в Україну і її долю. Відірваність від рідної землі тільки посилила синівський зв’язок поета з нею:

… і чесно гляну в чесні твої вічі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь.

Поет повернувся в Україну, дійсно, після смерті. Він подарував нам свій скарб — право і спроможність мислити без рамок і застережень.

Він зайняв своє почесне місце у першому ряду страдників нашої літератури. Новаторські підходи до образотворення, орієнтація на психологізм, звернення до підсвідомого, філософська глибина поезії виводять ім’я Василя Стуса на обшири вершинних світових досягнень.

Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча “Чорнобильська мадонна”
“Дозволь мені, мій вечоровий світе, Упасти зерном в рідній стороні…” В. Стус

Залишити відповідь