Твір-роздум «Мораль»

Ми живемо та розвиваємося у суспільстві, тому маємо приймати його особливості функціонування, його закони, його мораль. Кожне суспільство в свою епоху вибудовує свою систему моральних принципів, яких мають дотримуватись усі його члени. Наприклад, у Середньовіччі панувала викривлена форма християнської моралі, яка відкидала будь-які спроби на емпіричне пізнання світу, наголошуючи на аскетичному існуванні людини, що має відмовитись від усіх радощів життя заради примарної надії на рай після смерті.

Сьогодні, суспільство намагається побудувати гуманістичну та демократичну систему моральних поглядів, центральною фігурою яких є особистість людини, та можливість проявити себе різними шляхами. На сьогодні, моральною нормою є ставлення з повагою до потреб кожної людини як особистості. Але складним моментом є той факт, що на жаль чіткі орієнтири й досі не визначені, тому ми можемо спостерігати так звану «подвійну мораль».

Мораль – це сукупність прийнятної у суспільстві та прийнятої як норма самою людиною певної системи поглядів, норм та цінностних орієнтирів, що формують та регулюють її поведінку. Окрім того, протягом життя людина формує свої власні моральні принципи, відштовхуючись від загальноприйнятих та здобуваючи власний життєвий досвід. Мораль регулює норми поведінки та ставлення до близького оточення людини, ставлення до навколишнього світу та до себе самої. Треба відзначити, що формування подібної системи вимагає від людини колосальної роботи над собою, адже потрібна сила волі, щоб перемогти особисті слабкі риси й не потурати своїм швидкоплинним бажанням, що можуть нашкодити оточуючим.

Сьогодні, ставши на стежку толерантності, суспільство робить прийнятними деякі норми поведінки та способу життя, які ще донедавна вважалися аморальними та були заборонені. Тим самим впроваджується подвійна мораль, яка стає сигналом для того, що взагалі можна робити усе, що заманеться. Це дуже тривожний аспект, що підриває авторитет нових моральних принципів. Стає дуже важко орієнтуватися у такому світі. У цьому випадку важливо пам’ятати, що кожна людина має право на самовираження, але в той самий час, це не повинно ставати загрозою для усіх інших. Можливість утримати себе від потурання примітивним порухам своєї особистості і є ознакою високоморальної людини.

 

Твір «Природа і людина, єдність та гармонія»
Твір на тему «Спосіб життя моєї родини»

Залишити відповідь