Твiр-опис за картиною М. Г. Дерегуса “Малий Тарас слухає кобзаря”. 6 клас

В Українi є багато видатних художникiв. Один з них Михайло Гордiйович Дерегус, що народився 1904 р. Вiн — вiдомий живописець i графiк, народний художник. Навчався Михайло Гордiйович у Харкiвському художньому iнститутi. Свою творчiсть вiн присвятив iсторiї українського народу, героїчному минулому рiдного краю, його пiсням та думам. М. Дерегус також проiлюстрував твори М. Гоголя, Т. Шевченка, I. Котляревського i iншi.

Одна з його картин — “Малий Тарас слухає кобзаря”. Дивлячись на неї, ми яскраво уявляємо все змальоване художником: тихий лiтнiй вечiр, вiдблиски сонця, яке щойно сховалося, косарiв, що повернулися з поля. Ми бачимо, що вони погано одягненi та взутi. Це, мабуть, крiпаки, праця яких важка, а доля — гiрка. Тут, коло хатини, сидить старий кобзар та спiває пiсню. Старенька свитина i зношенi чоботи говорять про нелегку долю народного спiвця. Поряд стоять жiнки, дiти, косарi. Обличчя у них сумнi, зажуренi. Мабуть, та пiсня зовсiм невесела. Менi здається, що кобзар спiває про злиденне життя, тяжку працю, гiрку неволю. То пiсня про життя українського народу пiд панською владою.

Серед слухачiв ми бачимо малого Тараса, який глибоко поринув у свої невеселi думки.

Здається, цiєю пiснею старий кобзар нагадав йому тяжке дитинство та змусив замислитись над безрадiсним майбутнiм.

Ця картина справляє велике враження на глядачiв своєю реалiстич нiстю. Вона має пiзнавальне значення, бо змальовує iсторичне минуле нашого народу, його побут, культуру. Вона має виховне значення, бо викликає безлiч почуттiв: спiвчуття до знедоленого народу, ненависть до неволi, волелюбство, прагнення полiпшити життя свого народу.

Значення літератури в житті людини. 6 клас
Твiр-розповiдь. Українськi нацiональнi страви та напої. 6 клас

Залишити відповідь