Проблема становища жінки у суспільстві (за п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім»). Твір 11 клас

Тема п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім» — зображення життя й становища жін­ки в сім’ї. Проте автор розкриває цю тему через проблему становища жінки в сус­пільстві, її прав і традиційного ставлення до неї. Отже, проблема становища жін­ки у суспільстві розкривається на прикладі життя головної героїні п’єси Нори.

Хто ж така Нора? Невже це легковажне миле створіння варте уваги інтелекту­альної публіки? Саме так. Адже Ібсен завжди будує свої твори на контрасті зов­нішнього і внутрішнього. Зовні благополучна сім’я, неначе змальована з картин­ки. Люблячий чоловік, мила дружина, веселі діти. Проте в ході п’єси з’ясовується, яку ціну платить за це саме Нора. Вона, виявляється, лише грає роль легковаж­ної «білочки», як називає її чоловік. Адже, коли він хворів, саме дружина у відчаї звернулася до лихваря Крогстада по гроші, щоб урятувати чоловіка. Вона добре усвідомлювала, що підробляє підпис батька, бо за законом лише чоловіки мали право підпису під документами. Та на той час важливішим було життя й здоров’я чоловіка. І читач розуміє: це гідний вчинок люблячої дружини. І коли нависає за­гроза викриття через лист Крогстада, Нора не випадково боїться. Хіба чоловік не кохає її? Кохає, але не жінку з розумом і серцем, віддану, рішучу, сильну, а ляль­ку, якою він собі уявив Нору. Адже Хельмер, як і більшість чоловіків його кола, перебуває у полоні стереотипів, нав’язаних суспільною мораллю: жінка не має та­ких самих прав, що й чоловік, вона не має права на самостійні рішення і вчинки. Тому його реакція на розкриту таємницю Нори, на жаль, — це вияв егоїзму й зарозумілості чоловіка, якому дісталося право щось вирішувати не через певні якос­ті характеру чи особистості, а просто через те, що він народився чоловіком. Чи зробив Хельмер бодай одну спробу зрозуміти дружину? Автор викриває хибність і несправедливість такого суспільного устрою, за якого жінка позбавлена будь-яких прав, окрім права бути дружиною-лялькою, окрасою життя чоловіка, його додат­ком. П’єса гостро ставить питання про роль жінки в суспільстві й перспективи іс­нування родини. Дехто вважав, що драматург підриває вже самі основи існуван­ня сім’ї, адже Нора кидає чоловіка, йде з родини. А як же священний обов’язок дружини, про який нагадує Хельмер? «У мене є ще й інші, так само священні… обов’язки перед самою собою». Це слова жінки, що усвідомила свою людську гід­ність і не здатна більше сліпо коритися застарілим підвалинам суспільства, що не бере до уваги права жінки.

Отже, Г. Ібсен у п’єсі «Ляльковий дім» розкриває проблему становища жінки у суспільстві й виносить на розгляд широкої спільноти остаточне її розв’язання.

Характеристика персонажа. Нора (за п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім»). Твір 11 клас
Роль кохання й родини у житті людини (за п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім»). Твір 11 клас

Залишити відповідь