Історична основа поеми «Гайдамаки»

Україно! Осяяна сонцем, прославлена трудом, піснею возвеличена, гарячою любов’ю зігріта! Сувора й тяжка була твоя доля в минулому. Мов та орлиця, народжена для сміливого польоту, билася ти в тяжких путах. Але в жорстокій багатовіковій боротьбі за краще своє майбуття була ти не сама. Допомагали тобі твої славні сини, котрі у будь-який момент були готові піднятися на захист своєї вітчизни.

Яскраве відображення знайшла боротьба українського народу проти гніту і сваволі у творі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Історичною основою поеми є велике селянське повстання проти шляхетської Польщі на Правобережній Україні, яке дістало назву Коліївщина. Це повстання було викликане тяжким соціальним становищем та жорстокими національними і релігійними утисками українського селянства з боку польської шляхти.

Друга половина XVIII століття характеризується загостренням національно-визвольної боротьби і зростанням антифеодального руху в Україні. Раніше селяни, що бунтували проти гніту, могли розгромити маєток лише «свого пана». А в цей час починають формуватися невеликі загони, що інколи вступають у бойові дії з регулярною армією. Цей рух дістав назву — гайдамацький, а Коліївщина була найвищим його етапом, що мав місце у 1768 році.

Тарас Шевченко народився і виріс у тій місцевості, де прокотилася хвиля Коліївщини. Учасниками цього повстання були й односельці поета — мешканці села Кирилівки. У дитинстві малий Тарас не раз чув спогади старих людей про Коліївщину. Розповідав про ці події і рідний дід поета — Іван Швець, який підлітком був свідком, а може, й учасником повстання. Велику подяку за ці розповіді висловлює автор у «Передмові» до твору. Саме в цих спогадах віднайшов Тарас Шевченко прообрази героїв своєї поеми. Як було зазначено, твір ґрунтується на реальних історичних подіях, в ньому зображені історичні особи — Іван Гонта та Максим Залізняк. Змальовуючи образи «отаманів того кровавого діла», поет в першу чергу спирався на народні перекази.

Отже, у своїй поемі Тарас Шевченко відобразив реальні події народно-визвольної боротьби проти шляхетської Польщі, тим самим воскресивши в пам’яті нащадків героїчне минуле нашого народу.

 

Образ Івана Підкови — козацького отамана (за поемою «Іван Підкова»)
Зображення Залізняка і Ґонти в героїко-романтичному плані

Залишити відповідь