Ідейно-художній аналіз балади О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега». Твір 7 клас

Фольклорні багатства Київської Русі відкрилися Пушкіну під час відвідуван­ня ним Києва. Це був період заслання поета на Південь Російської імперії. Пушкін зацікавив­ся легендою про київського князя Олега, відвідав його могилу на горі Щекавиця. Дивна, загадкова смерть князя надихнула поета на створення балади, яка була за­кінчена 1 червня 1822 року. Назвав Пушкін цей твір — «Пісня про віщого Олега».

Із самого початку твору поет налаштовує читача на те, що в долі Олега присутня містика. Недарма він називає його віщим, отже, не тільки мудрим, а й наділеним потаємними знаннями, здатним передбачати майбутнє, мудрим і проникливим.

Російською мовою твір називається «Песнь…». Поет навмисно вживає це за­старіле старослов’янське слово, щоб створити атмосферу давнини. Дії твору від­буваються у дохристиянській Русі, на берегах Дніпра. Тема пісні — розповідь про зустріч Олега з чарівником, віщування чарівника і наслідки цього віщуван­ня. Ідеєю твору є думка про дивовижність людського буття, невідворотність того, що присуджує людині доля. Пушкін стверджує, що людина безсила перед долею, смерть може прийти звідти, звідки її зовсім не чекаєш.

За жанром твір — балада, хоча має риси билини. В основі твору лежать реаль­ні історичні події — похід князя Олега на хазарів, його перемога над Візантією.

Композиція твору має всі елементи: експозицію (Олег їде по полю), зав’язку (зустріч із волхвом), розвиток дії (князь, побачивши кості коня, шкодує, що по­слухав чарівника), кульмінацію (із черепа виповзає змія і жалить Олега), розв’язку (смерть князя), епілог (воїни згадують славне минуле, життя продовжується).

Вражає багатство засобів художньої виразності, використаних у творі. Це епі­тети: віщий Олег, старий чарівник, зрадницький вал, грізна броня, товариш ві­рний тощо; порівняння: «кучері білі, як ранішній сніг», «гадюка… чорним кіль­цем обвилась»; метафори: «щит Царграда оздоблює брами», «і хвилі, і землю ско­рив», «чоло прорізала думка», «відпочинок знайшов він собі», «кістки лежать»; повтори: сполучник «і» на початку рядків; риторичні питання, оклики, звертан­ня: «повідай, улюбленцю вічних богів, чи скоро я землю покину?», «з тобою, мій друже, мій вірний слуга», «чи кістка страшна мені тлінна?»; синекдоха: «князів­ська рука… голубить», «в стремено… не ступить нога», «піняться вина»; інверсія: незвичайний порядок розташування слів характерний майже для кожної строфи.

Дія балади напружена, динамічна, цьому сприяє лаконічна оповідь «Пісні…». Важливе місце в оповіді посідає діалог. Підсумовуючи, можна впевнено стверджу­вати, що твір має високу ідейно-художню цінність.

 

Філософський підтекст твору Ф. Війона «Балада прикмет». Твір 7 клас
Уславлення сильної особистості, здатної за будь-яких умов і обставин залишатися Людиною ( за віршем Р. Кіплінга “Якщо…”). Твір 7 клас

Залишити відповідь