Ідеали добра й братерства в поемі Ш. Руставелі «Витязь у тигровій шкурі. Твір 8 клас

Начебто чорні урагани, які змітають усе на своєму шляху, проносилися над землею Грузії криваві війни й нищівні пожежі. Безцінні скарби духовного життя зникали в полум’ї, мішалися з кров’ю, втоптувалися в землю. Стародавній народ картвелів достойно опирався войовничим загарбникам.

Велика поема Шота Руставелі вціліла в ті страшні часи й змогла донести до сьогодення вражаючі картини стародавнього життя. Цей твір дає можливість почути відгомін вируючих пристрастей давнини, захопитися піднесеним коханням, насолодитися спогляданням безкорисливої дружби. «Витязь у тигровій шкурі» сприймаємся й сьогодні як живий витвір, повний потужної інтелектуальної сили, котрий має могутній емоційний вплив. Ці відчуття, ці творчі переваги повною мірою сформували картвельський, тобто сучасний грузинський народ.

Коли уважно читаєш поему, переконуєшся в тому, що «Витязь у тигровій шкурі» міг з’явитися лише за часів розквіту грузинської літератури й культури взагалі. Поему створив не просто талановитий майстер художнього слова, а геній, який вийшов із багатовікової культурної традиції. Поема «Витязь у тигровій шкурі» є дорогоцінним духовним скарбом грузинської нації. Саме нація, так само, як і рідні земля та небо, оберігала й передавала геніальні рядки від покоління до покоління. Крізь нашарування мистецьки оздоблених народних легенд прозирає справжня біографія автора поеми.

З прадавніх картвельських міфів виростає фабула поеми «Витязь у тигровій шкурі» . Шота Руставелі наділив своїх героїв усіма можливими земними й небесними чеснотами. Сюжетна лінія твору зосереджується навколо долі Автандила й царівни Тінатін, Таріела і Нестан-Дареджан. Вчинки й характери головних героїв визначає в першу чергу кохання. Головна думка твору, на мій погляд, полягає в тому, що моральна та тілесна довершеність аніскільки не віддаляє ідеальних героїв від реальних людей, але навпаки, наближає їх до земного життя. У цьому й полягає героїчний гуманізм Руставелі, який на кілька століть випередив своєю творчістю титанів європейського Відродження. Саме створення засобами художнього слова подібної до божества людської особистості є стрижневою ідеєю «Витязя у тигровій шкурі».

Зміст «Витязя у тигровій шкурі» всотав у себе всі відкриті людством ідеали дружби, добра, братерства, високої справедливості.

Мандрівний лицар у пошуках справедливості (За романом Сервантеса «Премудрий гідальго Дон Кіхот із Ламанчі»). Твір 8 клас
Любов, що водить сонце й зорні стелі» (За «Божественною комедією» Данте Аліг’єрі). Твір 9 клас

Залишити відповідь