Художній світ твору та реальний світ життя. Твір 7 клас

Художні твори тим цікаві, що вони розкривають різні грані людського жит­тя, надають можливість читачеві «мандрувати» в часі і просторі, «знайомлять» з різними людьми. Гарна книга знищує межу між реальністю та вигадкою, змушує цілком поринути у події, що описуються. Інколи читачі закохуються у героїв книг, інколи відчувають до них справжню відразу або навіть ненависть.

Цікаво, що відомості про світ людина може отримати й з інших, нехудожніх книг: наукових, публіцистичних, документальних тощо. Але людство все ж таки більше полюбляє читати книги, в яких переплітається майстерність письменни­ка у виборі слова, його бурхлива уява, досконале знання життя, тобто художні. Чому? Мабуть, тому що наукові книги надають нам інформацію об’єктивну, що ґрунтується на фактах, а художня література відображає життя через призму по­глядів письменника, який не просто констатує факт, а доносить його до читача зігрітим власним серцем.

Головним об’єктом зображення в літературі є людина. Дійсно, людина — центр Всесвіту, адже все навколо — справа рук людини, її мозку, її уяви та почуттів.

Художня література відбиває найрізноманітніші прояви життя людей, суспіль­ства і природи. Справжній письменник глибоко вивчає дійсність, проникає в закони розвитку окремої людини, усієї нації, людства, Всесвіту. У такого митця-дослідника виникає власне розуміння змісту і сенсу людського життя, прекрасного й огидно­го в ньому, розумного і недоцільного, людяного й антигуманного. Тобто створюєть­ся певний ідеал людини, суспільства, дійсності, без якого людство не може рухатися вперед. Життя відбивається у творі, мов у дзеркалі, незважаючи на те, то в будь-якому творі існує певна типізація і образів, і подій. І хоча читач розуміє, що саме та­кої людини в житті не існує, чи подія не відбулася, але все описане могло б статися.

Життя в літературному творі відбивається через особистість автора. Інколи твір стає чарівним дзеркалом, у якому важко розпізнати реальність. Тоді ми го­воримо про особливий світ — світ художнього твору, «художню реальність», світ, який живе за своїми законами мистецтва. У цьому світі героями не обов’язково є люди. Персонажами стають художні образи, створені автором у слові й через сло­во. Саме слово — той універсальний, тонкий, але й могутній інструмент, яким ав­тор і творить прекрасний світ мистецтв. І саме від того, настільки вдало письмен­ник знайде слово, залежатиме тривалість життя книги.

Уславлення непримиренної боротьби піктів з іноземними загарбниками у баладі Р. Стівенсона «Вересовий трунок». Твір 7 клас
Ілля Муромець — типовий герой давньоруських билин. Твір 7 клас

Залишити відповідь