“Хазяїн” Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття

Іван Карпенко-Карий — видатний український драматург, який написав багато відомих п’єс, комедій. Всі знають такі комедії великого драматурга, як “Мартин Бору-ля”, “Сто тисяч”, “Хазяїн”.

Комедія “Хазяїн” (1900) — вершина творчості І.Карпенка-Карого.

Важливі суспільно-політичні та моральні проблеми, які були поставлені в комедії “Сто тисяч”, знайшли своє подальше всебічне висвітлення в новій комедії “Хазяїн”.

В основі п’єси покладено реальні факти капіталістичної дійсності.

Драматург показав хижацьке обличчя українського капіталіста — землевласника, як ненаситна жадоба до наживи перетворює його на моральну потвору. Зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної іншої мети. “Стяжання для стяжання!” — так визначив свій задум сам автор.

Викриттю цього “стяжання для стяжання” і підпорядковані всі художні засоби комедії. Через дії персонажів, їхні слова, вчинки, взаємини розкриваються характери героїв твору. Драматична дія сконцентрована на центральній постаті комедії.

Пузир — це великий капіталіст-землевласник, який виріс із звичайного сільського глитая до мільйонера. Як же він досяг вершин економічної могутності, ставши володарем неосяжних земельних просторів? Сам Пузир твердить, що він “йшов за баришами наосліп, штурмом кришив направо і наліво, плював на все і знать не хотів людського поговору”. Жадоба до збагачення спонукає його до хитрощів і махінацій. Власник трьох економій і величезних отар торгується за кожну копійку, сам біжить проганяти гусей від пшениці, маючи десятки тисяч десятин землі, засіяних хлібом, іде на авантюру — переховує на своїх полях отари овець збанкрутілого поміщика. Вміло використовуючи навіть незначні побутові деталі (хизування орденом, сцени з халатом і кожухом тощо), письменник майстерно викриває тупість і честолюбство глитая, його скнарість.

Зосереджуючи основну увагу на викритті і засудженні “стяжання”, драматург правдиво відтворює класові суперечності в суспільстві, прояви боротьби між експлуатованими і експлуататорами. Пригадаймо сцени, де робітники безпосередньо і не виступають, проте ми відчуваємо їхню грізну силу. В Мануйлівці спалахує стихійний бунт.

За цими скупими розповідями, репліками ми бачимо правдиво відтворені соціальні умови, в яких народжувалася на селі та грізна сила, яка стане вірним союзником міського пролетаріату в боротьбі за соціальне відновлення.

Комедія “Хазяїн” наповнена майстерними діалогами, які яскраво характеризують кожний персонаж комедії, правдиво передають переживання героїв, їх погляди, переконання, за якими ми відчуваємо глибокий підтекст. Наприклад, в діалогах між Золотницьким і Пузирем, між Феногеном і Ліхтаренком вкладено дуже багато життєвого змісту.

У своїх комедіях Карпенко-Карий не тільки висміює характери ненаситних мільйонерів. Зміст у його комедіях повчальний, над яким треба задуматись та глибоко переосмислити. З усього ми бачимо, що комедія “Хазяїн” справедливо вважається найкращою реалістичною сатиричною комедією в українській дожовтневій літературі.

Високо цінив цей твір І. Франко, який вбачав, що Карпенко-Карий у своїй комедії “Хазяїн” відтворив “грандіозну по своїм замислам і по майже бездоганнім обробленню картини великого промисловця і глитая з селян з його могутніми впливами і чисто селянською вдачею. Майстерна драматична техніка надає тій драмі велику сценічну вартість і запевняє їй довговічність на сцені”.

І справді, цей твір і понині не втратив свого великого пізнавального і виховного значення. Саме тому в репертуарі українського театру п’єса “Хазяїн” і сьогодні стоїть поряд з найкращими п’єсами драматургів всього світу.

Змалювання хижацьких засобів капіталістичної експлуатації у п’єсі І.Карпенка-Карого “Хазяїн”
Мої думки і почуття, викликані творами збірки . І.Франка “Зів’яле листя”

Залишити відповідь